Nowości

        

 

 

 

 

           

           JUŻ W SPRZEDAŻY !!!

W dniu 01.05.2019r. nastąpiły zmiany w prawie dotyczącym kas fiskalnych.

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria kas fiskalnych,
które komunikują się w sposób ciągły i automatyczny z Centralnym Repozytorium Kas (CRK).

Repozytorium prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Szef KAS gromadzi dane pochodzące z kas fiskalnych, analizuje je i kontroluje.
Aby kasa ONLINE mogła komunikować się z CRK, musi mieć zapewniony dostęp do Internetu.

Jakie informacje trafiają do Repozytorium?
Do Repozytorium trafiają informacje dotyczące:
- sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej ONLINE
- zdarzeniach zapisywanych w pamięci kasy, takich jak:
* fiskalizacja kasy
* zmiany stawek podatku VAT
* zmiany adresu punktu sprzedaży
Przesyłanie danych do CRK odbywa się co 2 godziny.

Więcej informacji znajdziesz -TUTAJ

   JUŻ W SPRZEDAŻY !!!

W dniu 01.05.2019r. nastąpiły zmiany w prawie dotyczącym kas fiskalnych.

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria kas fiskalnych,
które komunikują się w sposób ciągły i automatyczny z Centralnym Repozytorium Kas (CRK).

Repozytorium prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Szef KAS gromadzi dane pochodzące z kas fiskalnych, analizuje je i kontroluje.
Aby kasa ONLINE mogła komunikować się z CRK, musi mieć zapewniony dostęp do Internetu.

Jakie informacje trafiają do Repozytorium?
Do Repozytorium trafiają informacje dotyczące:
- sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej ONLINE
- zdarzeniach zapisywanych w pamięci kasy, takich jak:
* fiskalizacja kasy
* zmiany stawek podatku VAT
* zmiany adresu punktu sprzedaży
Przesyłanie danych do CRK odbywa się co 2 godziny.

Więcej informacji znajdziesz -TUTAJ